Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Rengas- ja vannemyyntityö

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Renkaiden ja vanteiden ajoneuvokohtaisen soveltuvuuden arviointi sopivuusehtoja hyväksi käyttäen sekä renkaiden ja vanteiden liikennekelpoisuuden määrittely ja asiakkaan opastaminen Opiskelija perehtyy erilaisten renkaiden ja vanteiden ajoneuvokohtaiseen soveltuvuuteen taulukkoja käyttäen. Opiskelija osaa määritellä renkaiden ja vanteiden tieliikennekelpoisuuden. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria-, työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Asiakkaalle sopivien rengas- ja vannetuotteiden tarjoaminen asiakkaan määrittämässä hintatasossa sekä STRO:n normiston käyttäminen Opiskelija osaa tarjota oikeita tuotteita asiakkaalle ja osaa käyttää STRO:n normistoa.
Renkaan asentaminen turvallisesti vanteelle ja pyörien vaihtaminen autoon sekä renkaita koskevien määräysten tunteminen sijoittelun, nastoituksen ja urasyvyyden osalta Opiskelija perehtyy renkaiden asennuksen määräyksiin ja osaa vaihtaa renkaat vanteille ja autoon. Opiskelija osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön sekä ylläpitää omaa työkykyänsä.
Renkaisiin ja vanteisiin liittyvien oheistarvikkeiden myynti sekä kuorma- ja linja-autojen, maansiirto-, maatalous- ja teollisuuskoneiden sekä moottoripyörien rengasmyynnin perusteet Opiskelija osaa erilaisten ajoneuvojen rengas- ja oheistarvikemyyntityön perusteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa