Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Ajoneuvomyyntityö

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Edustamansa tuotteiden tunteminen ja tuotetuntemuksen ylläpito Opiskelija perehtyy autokauppaan liittyvään lainsäädäntöön sekä tietää ja tuntee edustamansa tuotteet. Hän ylläpitää tuotetuntemustaan tutustumalla tuotteisiinsa ja hankkimalla niistä tietoa erilaisista tietolähteistä. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoriaopetuksena ja työssäoppimispaikassa.
Autokaupan eri vaiheet ja tehtävät Opiskelija osaa hyödyntää eri rahoitusvaihtoehtojen
tarjoamat mahdollisuudet. Hän tarjoaa ja tekee asiakkaalle kaupan kohteen ja kauppatavan mukaan sopivan vakuutusvaihtoehdon. Opiskelija tekee kokonaiskaupan.
Atk:n käyttö, asiapapereiden täyttö, autojen tilausjärjestelmät, vaihtoautohinnoittelu ja muut autokauppaan liittyvät toiminnot Opiskelija perehtyy atk:n käyttöön autokauppaan liittyvien toimintojen osalta, asiapapereiden täyttöön, autojen tilausjärjestelmiin ja vaihtoautohinnoitteluun.
Oikean auton tarjoaminen tarvittavine lisävarusteineen ja varaosa- ja tarvikemyynnin, korjaamon ja liikkeen muiden palvelujen esitteleminen sekä tarjoaminen asiakkaalle Opiskelija osaa tarjota oikeita tuotteita asiakkaalle kokonaisvaltaisen kaupan lisäpalvelut huomioiden.
Autokaupan liitännäispalvelut, kuten rekisteröinti, vakuutukset, rahoitukset sekä auton luovutukseen liittyvät asiat asiakaskeskeisesti Opiskelija perehtyy edustamiinsa tuotteisiin, tietää eri
rahoitus- ja vakuutusvaihtoehdot sekä autojen rekisteröinnin velvoitteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa