4.2.2 Rengastyöt (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään auton ja moottoripyörän rengastyöt. Opiskelija osaa hakea rengastöihin vaadittavat ohjeet internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • henkilö- ja pakettiautojen sekä moottoripyörien rengastyöt työturvallisesti ottaen huomioon liikenneturvallisuuteen
  vaikuttavat tekijät
 • renkaan vianmäärityksen periaatteet ja määritellä renkaan korjauskelpoisuuden sekä ajoneuvon korjaustarpeen
 • käyttää ajoneuvonostimia ja työvälineitä ajoneuvon pyörän irrottamiseen ja kiinnittämiseen
 • käyttää rengas- ja tasapainotuskonetta
 • kiinnittää pyörän
 • palvella asiakasta ja neuvoa rengasvalinnassa
 • tarjota rengasalan tuotteita ja palveluita
 • tehdä rengasalan töitä noudattaen kuluttajansuojalakia
 • toimia ympäristönsuojeluvaatimusten mukaan
 • renkaiden pinnoitukseen liittyvät prosessit
 • raskaan kaluston pyöriin liittyvät turvallisuusseikat
 • käyttää rengasalaa koskevaa lähdekirjallisuutta ja muita tietolähteitä
 • rengasalan yleisimmät lainsäädösten perusasiat ja lakien, asetusten ja sopimusten vaikutuksen työhönsä
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi, jaksot 1⎼4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa tai työssäoppimispaikassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti