Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUS:

KUORMA-AUTON ALUSTA- JA HALLINTALAITTEIDEN KORJAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Paineilmajärjestelmän korjaus ja tuntemus Opiskelija perehtyy ohjattuna paineilmajärjestelmän kokonaisuuteen, paineilman tuottoon, säätöön ja vedenpoistoon sekä piirrosmerkintöihin. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Akselistojen tuennan korjaukset ja
lehtijousen vaihto
Opiskelija perehtyy ohjattuna akselistojen rakenteisiin ja toimintaan. Opiskelija tekee ohjattuna akselistojen korjauksia sekä vaihtaa lehtijousituksen osia.
Pyörien asentokulmien mittaus ja säätö Opiskelija perehtyy ohjattuna pyörien asentokulmien merkitykseen. Opiskelija hakee autonvalmistajan tiedostoista mittausarvoja sekä suorittaa mittauksen ja säädöt.
Pyörän navan korjaukset ja laakereiden vaihto Opiskelija tekee ohjattuna kartio- ja kasettilaakerihuollon. Opiskelija suorittaa pyörän napaan liittyvät huolto- ja korjaustyöt.
Paineilmajarru- ja jousitusjärjestelmän rakenteen tunteminen Opiskelija perehtyy paineilmajarru- ja jousitusjärjestelmän rakenteeseen ja osaa järjestelmäkaavion merkinnät pystyen paikallistamaan keskeisimmät komponentit.
Henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen, työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija sisäistää henkilökohtaisten suojaimien käytön työskennellessään ja ymmärtää työkyvyn ylläpitämisen tarpeellisuuden korjaamo-olosuhteissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa