4.2.15 Vapaa-ajan ajoneuvojen sekä niiden varaosien myyntityö (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii vapaa-ajan ajoneuvon ja varaosien myyntiin liittyvät kaupantekovaiheet ja lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea liiketoimintaan ja kaupan tekemiseen vaadittavia tietoja internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • liikkeensä edustamien tuotteiden tekniikan siten, että voi myydä liikkeen koko mallistoa huomioiden asiakkaan tarpeet
  • tilata asiakkaan haluaman ajoneuvon ja määritellä sen hinnan liikkeelle ja asiakkaalle
  • autotalon kokonaispalvelut ja osaa tarjota niitä asiakkaalle
  • kaupan jälkeisen yhteydenpidon asiakkaaseen
  • hankkia uusia asiakkaita mm. käyttämällä hyväksi autoliikkeen asiakastietoja
  • toimia työyhteisössä ryhmän jäsenenä
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi, jaksot 1–4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan oppilaitoksen tiloissa tai työssäoppimispaikassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti