Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Vapaa-ajan ajoneuvojen sekä niiden varaosien myyntityö

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Liikkeen edustamien tuotteiden tekniikan tunteminen siten, että voi myydä liikkeen koko mallistoa huomioiden asiakkaan tarpeet Opiskelija perehtyy liikkeen mallistoon tuntien liikkeen kokonaispalvelut ja tarjoaa niitä asiakkaalle.
Opetus ja ohjaus toteutetaan työssäoppimispaikassa.
Asiakkaan haluaman ajoneuvon tilaaminen ja sen hinnan määritteleminen liikkeelle ja asiakkaalle Opiskelija osaa hyödyntää eri rahoitusvaihtoehtojen tarjoamat mahdollisuudet. Hän tilaa asiakkaalle kaupan kohteen ja pystyy määrittelemään hinnan liikkeelle ja asiakkaalle.
Myyntitapahtuman jälkeinen yhteydenpito asiakkaaseen ja uusien asiakkaiden hankkiminen liikkeen asiakastiedostoja käyttäen Opiskelija perehtyy atk:n käyttöön liikkeen asiakastiedostoja käyttäen ja hakee uusia asiakkaita järjestelmän avulla.
Ammattitaidon kehittäminen ja tiimin jäsenenä toimiminen monikulttuurisessa työympäristössä Opiskelija toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa, keskustelee työyhteisön jäsenten kanssa ryhmän jäsenenä.
Tulevan vaihtoyksikön kunnon ja suuntaa-antavan sisäänostohinnan alustava määrittely Opiskelija perehtyy ohjattuna määrittelemään tulevan vaihtoyksikön kunnon ja suuntaa antavan sisäänostohinnan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa