Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Lisävaruste- ja tarvikemyyntityö

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Liikkeen edustamien ajoneuvojen tekniikan ja lisävarustevalikoiman tunteminen Opiskelija perehtyy liikkeen edustamien ajoneuvojen lisävarustevalikoimaan. Opiskelija myy liikkeen edustamiin ajoneuvoihin kuuluvia ja lisävarusteina myytäviä tuotteita. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- ja työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Erilaiset lämmityslaitteet, ilmastoinnit ja kylmäkäynnistyksen apulaitteet sähkö- ja polttoainekäyttöisinä Opiskelija perehtyy erilaisiin lämmitys-,ilmastointi- ja käynnistyksen apulaitejärjestelmiin ja arvioi niiden soveltuvuutta eri ajoneuvoihin.
Sisustuksen ja verhoilun varusteet ja eri vaihtoehdot Opiskelija perehtyy ohjattuna sisustuksen ja verhoilun vaihtoehtoisiin materiaaleihin.
Valolaitteet, valomaskit ja akut, perävaunut ja niiden vetovarusteet Opiskelija perehtyy valolaitteisiin ja niiden lainsäädäntöön, akkuvalikoimaan ja perävaunun teknisiin tietoihin sekä tuntee tuotevastuulain vaikutuksen tuotepalautustilanteissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa