4.2.19 Moottoripyörien huolto ja korjaus (30 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään moottoripyörän korjaus- ja huoltotoimenpiteitä. Opiskelija osaa hakea korjaustöihin vaadittavat ohjeet internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • ottaa työn vastaan tai ohjata moottoripyörä tarkempia tutkimuksia varten
  • palvella asiakasta ja sopia asiakkaan kanssa työn aikatauluista
  • määritellä moottoripyörän huolto- tai korjaustarpeen sekä kustannusarvion
  • tehdä huolto- ja korjaustyön
  • kertoa asiakkaalle huollosta tai korjauksesta syntyvät kustannukset, joiden perusteella asiakas voi ratkaista, kannattaako korjaus tehdä
  • lainsäädäntöä esim. liikennetarvikelakia ja sopimuksia sekä moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehtoja siten, että hän osaa neuvoa asiakasta huoltoon, korjaukseen ja liikennekelpoisuuteen kuuluvissa asioissa
  • varata korjaus- tai huoltotyötä aloittaessaan tarvittavat työkalut ja tarvikkeet työtä varten.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi, jaksot 1–3

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti