4.2.18 Maastoajoneuvojen, mopojen ja mopoautojen huolto ja korjaus (30 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään maastoajoneuvojen, mopojen ja mopoauton korjauksia ja huoltotoimenpiteitä. Opiskelija osaa hakea huolto- ja korjaustöihin vaadittavat ohjeet internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • ottaa työn vastaan ja palvelee asiakasta
  • määritellä pienkoneen huolto- tai korjaustarpeen sekä kustannusarvion
  • suorittaa koekäytön työturvallisesti
  • neuvoa asiakasta korjauksen kannattavuudessa
  • tehdä huoltotyöt mönkijään, moottorikelkkaan, mopoon tai mopoautoon valmistajan ohjeen mukaisesti varotoimet, suojaus- ja työturvallisuusasiat huomioiden
  • käyttää varaosia ja erilaisia huoltotarvikkeita
  • huolehtia asianmukaisesti työn etenemisestä ja valmiin työn tarkastamisesta
  • käsitellä ongelmajätteet
  • luovuttaa työn.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi, jaksot 1–4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan oppilaitoksen tiloissa tai työssäoppimispaikassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti