4.2.20 Uusien tuotteiden varustelu ja kokoaminen (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään pienkoneiden vastaanoton, kokoamisen ja luovutushuollon kokonaisuuden. Opiskelija osaa hakea kokoamiseen ja luovutushuoltoon vaadittavat ohjeet internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • ottaa vastaan lähetyksen ja tarkistaa osoitetiedot ja kolliluvun
  • tehdä vastaanottotarkastuksen sekä tarkistaa lähetyslistan mukaiset numerot ja määrät lähetystä purettaessa sekä tehdä välivarastoinnin sovittuun varastopaikkaan
  • purkaa lähetyksen ohjeen mukaan ja huolehtia pakkausmateriaalit lajiteltuina kierrätykseen
  • suorittaa pienkoneen kokoamisen tai asentamisen valmistajan sekä työturvallisuusohjeiden mukaisesti
  • alan lainsäädäntöä esim. liikennetarvikelain, tieliikennelain ja vesiliikenneasetusten ohjeet ja määräykset siten, että osaa koota ja asentaa laitteet niiden vaatimusten mukaisesti
  • tehdä luovutushuollon valmistajan ohjeen mukaisesti ja osaa neuvoa asiakasta laitteen turvallisesta käytöstä.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi, jaksot 1–4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa tai työssäoppimispaikassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti