Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Moottorin tai voimansiirron öljyvuotojen korjaus Opiskelija perehtyy ohjattuna moottorin ja voimansiirron toimintaan. Opiskelija oppii erilaisten osakokonaisuuksien kiinnitys- ja tiivistysmenetelmät ja ymmärtää momentin merkityksen kiinnitysvaiheessa. Opiskelija käyttää autonvalmistajan ohjeistamia erikoistyökaluja.
Moottorin ja voimansiirron ohjausjärjestelmän vianhaku Opiskelija käyttää autonvalmistajan testereitä vianhakuprosessissa ja tekee järjestelmän diagnoosin.
Polttonestelaitteiden tuntemus ja vianhaku Opiskelija perehtyy ohjattuna polttoainejärjestelmiin ja niissä käytettäviin erilaisiin polttoaineisiin. Opiskelija suorittaa paineiden mittauksia ja hyödyntää testereitä vianhakuprosessissa
Moottorin apulaitteiden vaihtaminen tai korjaus Opiskelija perehtyy moottorin apulaitteiden toimintaan ja tekee vikadiagnoosin erilaisia mittausmenetelmiä käyttäen. Opiskelija tekee ohjeiden mukaan apulaitteiden vaihtoja sekä korjauksia.
Kytkimen ja nivelakseliston korjaus Opiskelija perehtyy ohjattuna kytkinjärjestelmän vian diagnosointiin sekä ymmärtää kytkimen toiminnan ja korjaustarpeen. Opiskelija tekee nivelakseliston korjauksen sekä linjauksen.
Henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen, työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija sisäistää henkilökohtaisten suojaimien käytön työskennellessään ja ymmärtää työkyvyn ylläpitämisen tarpeellisuuden korjaamon olosuhteissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa