4.2.7 Maalauksen esikäsittelytyöt (15 ops)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään maalauksen esikäsittelytyöt, maalauksen perusteet, koritinauksen ja pohjamaalauksen. Opiskelija osaa hakea edellä mainittuihin töihin ohjeet capas- ja maalivalmistajien sivuilta, internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • automaalauksen perustekniikan ja siihen liittyvät materiaalit, tilat, välineet, työkalut ja työmenetelmät
  • käyttää tarvittavia työkaluja ja välineitä sekä hoitaa ja säilyttää niitä oikein
  • tehdä yksinkertaisia pohjustustöitä maalaustyön suorittamiseksi
  • tehdä koritinaukset ja saumojen tiivistykset
  • suorittaa pieniä pohja- ja hiomamaalauksia
  • suojata työkohteen ja ympäristön työnaikaisilta lisävaurioilta
  • ottaa huomioon pohja- ja koritöiden vaatimukset automaalaukselle
  • käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uusiokäytön periaatteet
  • tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa
  • ylläpitää työkykyään.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi, jaksot 1-4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti teoriaopetuksessa, työsaleissa ja työssäoppimassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti