Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUS:

OTSIKKO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Paineilmajarru- ja jousitusjärjestelmän toiminta ja jarrujen korjaukset Opiskelija perehtyy ohjattuna paineilmajarrujen ja jousitusjärjestelmän toimintaan. Opiskelija tekee valmistajan ohjeiden mukaan levy- ja rumpujarrujen huolto-osien vaihdon. Opiskelija tarkistaa käyttölaitteiden toiminnan. Opiskelija osaa lukea järjestelmäkaaviota ja tuntee keskeisimmät komponentit.
Sovitusajo Opiskelija perehtyy ohjattuna sovitusajossa tarvittavien mittaus- ja testauslaitteiden kytkentään. Opiskelija suorittaa ohjattuna testiajon.
Viranomaismääräykset Opiskelija perehtyy ja tietää viranomaismääräykset sekä osaa A- ja B-lupien eron. Opiskelija osaa työskennellä niiden antamien ohjeiden mukaisesti.
Henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen, työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija sisäistää henkilökohtaisten suojaimien käytön työskennellessään ja ymmärtää työkyvyn ylläpitämisen tarpeellisuuden ja raskaankalustonkorjaamon olosuhteissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa