4.2.8 Auton turvavarustetyöt (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tuntemaan auton turvajärjestelmät sekä niiden turvallisen korjaamisen ja vaihtamisen. Opiskelija osaa hakea korjaustöihin vaadittavat ohjeet internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia ajoneuvon pyrotekniikkaa sisältävien laitteiden ohjeiden mukaan
 • saattaa ennalleen auton turvateknisen laitteiden autonvalmistajan ohjeiden mukaisesti
 • erottaa aktiivisen ja passiivisen turvallisuuden kohteet autoissa
 • turvajärjestelmien tarkastustoimenpiteet ja -menetelmät
 • vaihtaa turvajärjestelmän komponentit
 • ottaa huomioon korjauksissa tarvittavat turvamääräykset ja turvallisuustekijät
 • varastoi purettavat turvajärjestelmät oikein
 • suojata työkohteen ja ympäristön työnaikaisilta lisävaurioilta
 • käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uusiokäytön periaatteet
 • tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee perustiedot ensiavun antamisesta
 • ylläpitää työkykyään.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi, jaksot 1-4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa, työsaleissa ja työssäoppimassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti