Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSAN TOIMINTAKOKONAISUUS:

AUTON TURVAVARUSTETYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ajoneuvon pyrotekniikkaa sisältävien laitteiden kanssa toimiminen ja korjaus Opiskelija perehtyy ohjattuna ajoneuvojen pyroteknisiin laitteisiin. Opiskelija tekee järjestelmien vianhakua testerillä ja korjauksia valmistajan ohjeen mukaan.
Aktiivisten ja passiivisten turvajärjestelmien tunteminen Opiskelija perehtyy aktiivisten ja passiivisten turvajärjestelmien toimintaan. Opiskelija osaa erotella järjestelmät.
Turvajärjestelmien komponenttien
vaihtaminen
Opiskelija suorittaa ohjatusti turvajärjestelmän komponenttien vaihdon, tarkistaa testerillä järjestelmän koodaukset ja osaa komponenttien varastoinnin sekä oikean hävittämisen.
Henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen, työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija sisäistää henkilökohtaisten suojaimien käytön ja työskennellessään pyroteknisten järjestelmien kanssa turva-ajat sekä ymmärtää työkyvyn ylläpitämisen tarpeellisuuden korjaamon olosuhteissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa