Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUS:

AUTON LISÄVARUSTETYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lisävarusteen asentaminen autoon Opiskelija perehtyy erilaisiin lisävarusteisiin. Opiskelija tekee tehtävät annettujen ohjeiden mukaan ja huomioi lainsäädännön. Opiskelija tarkastaa lisävarusteiden toiminnan.
Työkohteen ja ympäristön suojaaminen Opiskelija perehtyy ajoneuvon suojaamiseen siihen tarkoitetuilla suojaimilla.
Kestävä kehitys Opiskelija huolehtii oman työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä. Opiskelija toimii yrityksen kierrätys- ja lajitteluohjeistuksen mukaan.
Henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen, työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija sisäistää henkilökohtaisten suojaimien käytön työskennellessään ja ymmärtää työkyvyn ylläpitämisen tarpeellisuuden ja korjaamon olosuhteissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja sekä työssäoppimisen aikana myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa