Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kerta- ja kestomuovien perusominaisuuksien tuntemus ja niiden vaikutukset korjaukseen ja maalaukseen sekä vaurioituneiden ajoneuvon eri materiaalista valmistettujen osien korjaus- ja maalaustyöt Opiskelija perehtyy ohjatusti erilaisten muovien korjaamiseen ja maalaukseen. Opiskelija suunnittelee, hakee ja noudattaa auton- ja maalivalmistajan korjausohjeita. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Muovinmaalauksessa ja -korjauksessa tarvittavien lisäaineiden työturvallisuus, taloudellisuus sekä
kestävän kehityksen tunteminen
Opiskelija perehtyy muovinmaalauksessa ja -korjauksessa käytettävien lisäaineiden turvalliseen ja taloudelliseen käyttöön huomioiden kestävän kehityksen merkityksen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa