4.2.5 Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään raskaankaluston ajoneuvon hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjauksia ja huoltotoimenpiteitä. Opiskelija osaa hakea korjaustöihin vaadittavat ohjeet internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valita oikeat öljylaadut
 • suorittaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän korjaustöitä
 • paine- ja virtausmittaukset
 • huoltaa järjestelmän
 • hydrauliikan ja pneumatiikan yleisimmät piirrosmerkit
 • lukea järjestelmäkaavioita
 • vianetsinnän perusperiaatteet
 • esiohjauksen perusperiaatteet
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät erityispiirteet
 • ottaa työn vastaan ja palvella asiakasta.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee

 • yleisimpien toimilaitteiden toimintaperiaatteet.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi, jaksot 1⎼4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa tai työssäoppimispaikassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti