Valinnaiset osaamistavoiteet

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO, VALINNAISET (3 osp)

Työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lihasvoimaa ja kuntoa (1 osp)
Ryhmän toiminnan edistäminen Opiskelija toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä osallistumalla ryhmän kuntosaliharjoituksiin. Hän ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet. Opiskelija toimii reilun pelin periaatteiden mukaan.
Kuntosaliharjoittelun perustekniikat Opiskelija harjoittelee kuntosaliharjoittelun perustekniikoita, kuten jalka-, rinta-, selkä-, keskivartalo- ja käsitekniikoita. Opiskelija ymmärtää oikean tekniikan merkityksen ergonomian ja terveyden näkökulmasta.
Kuntotavoitteen asettaminen ja harjoittelu Opiskelija asettaa itselleen henkilökohtaisen kuntotavoitteen. Hän laatii oman lähtötasonsa pohjalta harjoitusohjelman ja harjoittelee sen mukaisesti. Opiskelija seuraa kriittisesti omaa edistymistään ja muuttaa tarvittaessa suunnitelmaansa. Opiskelija tekee lopputestin ja arvioi onnistumistaan.
Vauhtia ja energiaa 1 osp
Ryhmän toiminnan edistäminen Opiskelija toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä osallistumalla ryhmän harjoituksiin. Hän ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet. Opiskelija toimii reilun pelin periaatteiden mukaan.
Eri liikuntalajeihin tutustuminen Opiskelija harjoittelee eri liikuntalajeja yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti.
Tasapainoa ja ketteryyttä (1 osp)
Ryhmän toiminnan edistäminen Opiskelija toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä osallistumalla ryhmän harjoituksiin. Hän ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet. Opiskelija toimii reilun pelin periaatteiden mukaan.
Eri liikuntalajeihin tutustuminen Opiskelija kehittää eri liikuntalajeja harrastaen tasapainoa ja ketteryyttä yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti.
Pallopelit (1 osp)
Ryhmän toiminnan edistäminen Opiskelija toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä osallistumalla ryhmän harjoituksiin. Hän ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet. Opiskelija toimii reilun pelin periaatteiden mukaan./td>
Pallopelien pelaaminen Opiskelija tutustuu pallopelien perustekniikoihin ja sääntöihin pelaamalla erilaisia pallopelejä sekä niiden viitepelejä, kuten koripallo, salibandy, jalkapallo ja sulkapallo.
Elämäntaito (1 osp)
Hyvän arjen osatekijöiden tiedostaminen Opiskelija tunnistaa nukkumisen, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksen.
Hyvinvoinnin huomioiminen ja stressinhallinta Opiskelija huomioi hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Hän tunnistaa stressin oireet ja keinot ehkäistä ja hallita stressiä.
Tunteiden ja ajatusten tunnistaminen Opiskelija tunnistaa omia tunteitaan ja ajatuksiaan oppien hyväksymään ne.
Itsetunnon kehittäminen Opiskelija tunnistaa itsetunnon osa-alueet. Hän syventää itsetuntemustaan ja ymmärtää rakentavan itsekkyyden merkityksen.
Sosiaalisten suhteiden merkityksen ymmärtäminen Opiskelija käsittelee yksinäisyyttä, yksin olemista ja omaa sosiaalista verkostoaan sekä omaa toimintaansa sosiaalisessa kentässä.
Mielialataidot (1 osp)
Mielialojen tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen Opiskelija tunnistaa eri mielialojaan ja käsittää oman toimintansa vaikutuksen niihin.
Toimintojen, ajatusten, ongelmanratkaisutaitojen ja sosiaalisten suhteiden merkityksen ymmärtäminen Opiskelija etsii keinoja edistää työ- ja opiskelukykyään sekä hyvinvointiaan edistämiseen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa lähiopetustunneilla, liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa.
Osaamisen arviointi Liikunnan arvioinnin painopiste on opiskelijan motivaatiossa ja asenteissa liikuntaa kohtaan, oppilaan halussa kehittyä, oppia uutta ja suhtautua positiivisesti muiden oppilaiden liikuntasuorituksiin, sekä itse liikuntatuntitapahtumiin.

Terveystiedon osaaminen arvioidaan huomioiden suoritetut oppimistehtävät, opiskelijan oma-aloitteisuus, tuntiaktiivisuus sekä loppukoe.

Elämäntaito- ja Mieliala-opinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Paikallisesti laadittujen liikunnan valinnaisten opintojen arviointitaulukot

OPH:n tutkinnon perusteiden työkyvyn ylläpidon, liikunnan ja terveystiedon valinnaisten opintojen arviointitaulukot

Muuta tietoa
Liikunnan opiskelu toteutetaan kaksi oppituntia kerrallaan liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa.

Opetuksen sisällöt rakennetaan ammatillisen tutkinnon osan sisällöllisistä lähtökohdista.