Valinnaiset osaamistavoitteet

TAIDE JA KULTTUURI, VALINNAINEN (2 osp)

Taide ja kulttuurin valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Taide ja kulttuuri (2 osp)
Taiteen ja kulttuurin tunnistaminen ja
hyödyntäminen
Opiskelija osallistuu ohjatusti vierailuun taidemuseossa, kulttuurikeskuksessa tai –tapahtumassa. Opiskelija kehittää kouluympäristöään kulttuurisesti.
Oman taiteen tuottaminen ja taiteen tulkitseminen Opiskelija suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja tulkitsee ohjattuna kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen.
Kulttuuriperinnön arvioiminen ja soveltaminen auto- ja logistiikka-alalla Opiskelija tunnistaa ja kehittää monimuotoista kulttuuriperintöä ja soveltaa oppimaansa auto- ja logistiikka-alalla.
Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen
merkityksen ymmärtäminen
Opiskelija tunnistaa ja tiedostaa kestävän kehityksen periaatteet ja toimii ymmärtäen näitten periaatteiden mukaisesti.

Opiskelija oppii luokkatilassa yksin, pareittain ja pienryhmissä.

Opiskelu tapahtuu myös ohjattuna verkko-oppimisena.

Opiskelu tapahtuu koulu- ja muissa kaupungin kulttuuriympäristöissä.

Opiskelija osallistuu museo- ja/tai kulttuuritapahtumakäyntiin.

Elokuvien maailma (1 osp)
Taiteen ja kulttuurin tunnistaminen ja
kulttuuriperinnön arvioiminen ja soveltaminen auto- ja logistiikka-alalla
Opiskelija tunnistaa ja kehittää monimuotoista kulttuuriperintöä ja soveltaa oppimaansa auto- ja logistiikka-alalla.
Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen
merkityksen ymmärtäminen
Opiskelija tunnistaa ja tiedostaa kestävän kehityksen periaatteet ja toimii ymmärtäen näitten periaatteiden mukaisesti.

Opiskelija osaa hakea ja käsitellä median välittämää tietoa sekä soveltaa sitä tehtävien tekemisessä.

Opiskelija tekee aiheeseen liittyviä tehtäviä.

Opiskelija tekee tutkielman elokuvakulttuuriin liittyvästä aiheesta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä kulttuurisia erityispiirteitä, kulttuurin monimuotoisuutta ja erilaisia arvoja tehtävien tekemisen myötä sekä yksin ja -ryhmätyötehtävissä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin kulttuurin ilmiöihin ja ilmenemismuotoihin myös sidoksissa auto- ja logistiikka-alaan.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimisprosessissa: tehtävien tekemisessä, ryhmätöissä, kulttuurikäynneillä ja verkko-tehtävissä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa taiteellisten- ja suunnitteluprosessien etenemisessä.

Opiskelija voi osoittaa oppimisprosessiaan ja osaamistaan itsearvioinnin kautta, pitämällä prosessipäiväkirjaa sanallisesti ja/tai kuvallisesti.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kulttuurista osaamista opiskelijan tekemien tehtävien, ryhmätyötilanteiden ja mahdollisesti opiskelijan itsearvioinnin pohjalta.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjalliset työt, verkkotyöt ja aktiivisuuden oppimistilanteissa.

Opettaja arvioi opiskelijan kulttuurista osaamista liittyneenä myös auto- ja logistiikka-alaan ja sen hyödyntämistä käytännön projektissa.

Opettaja arvioi opiskelijan taiteelliset prosessit, teokset ja suunnitellut työt.

Opiskelija voi mahdollisesti osoittaa oppimisprosessiaan ja osaamistaan itsearvioinnin kautta esimerkiksi pitämällä prosessipäiväkirjaa sanallisesti ja /tai kuvallisesti..

OPH:n tutkinnon perusteiden Taide ja kulttuurin arviointitaulukoihin

Muuta tietoa Taiteen ja kulttuurin sisältöjen opinnot tukevat verkko-oppimista ja harjaannuttavat opiskelijaa tiedonhaussa.

Taide ja kulttuuri (2 osp) opiskellaan 2. vuonna.

Elokuvien maailma, etäkurssi (1 osp) opiskellaan 1., 2. tai 3. vuonna.