Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Aikataulutus- ja työmenekit

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hydrauliikan sekä sähkö- ja moottoritekniikan perusteet Opiskelija perehtyy ohjattuna erilaisten pienkoneiden hydrauliikan ja sähkömoottori tekniikan perusteisiin
Koneiden alustan ja rungon sekä leikkuulaitteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet Opiskelija perehtyy erilaisten pienkoneiden alusta, runko ja leikkuulaitteiden rakenteisiin ja toimintaan.
Mekaanisen voimansiirron tarkastukset, huollot ja korjaukset Opiskelija osaa hakea valmistajan ohjeiden mukaan tarvittavat huolto- ja korjaus ohjeet.
Hydrauliikkajärjestelmän tarkastukset, huollot ja korjaukset Opiskelija tekee erilaisten pienkoneiden, hydrauliikkajärjestelmien huolto ja korjauksia.
Polttoneste- ja sähkölaitteiden tarkastus, säätäminen ja korjauksen hallitseminen Opiskelija perehtyy ohjattuna erilaisten pienkoneiden polttoainelaitteisiin niiden testaamiseen ja vianhakuun.
Leikkuu- ja turvalaitteiden tarkastukset, huollot, säädöt ja
korjaus menetelmien tunteminen
Opiskelija osaa hakea vikaa valmistajan ohjeiden mukaan. Perehtyy ohjattuna leikkuu ja turvalaitteisiin. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- , työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja sekä työssäoppimisen aikana myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja havainnoimalla opiskelijan työskentelyä verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa