Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

ILMASTOINNIN HUOLTO JA KORJAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Erilaisten ilmastointijärjestelmien tuntemus Opiskelija perehtyy erilaisiin ilmastointijärjestelmiin, tekee huoltotyön ohjattuna sekä vaihtaa ilmastointijärjestelmään eri komponentteja.
Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- , työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Tietolähteiden käyttäminen huolto-ohjeiden, korjausohjeiden ja vianetsintäkaavioiden hakuun Opiskelija käyttää erilaisia tietojärjestelmiä ja internet sivustoja huolto-ohjeiden, vianhakuprosessissa sekä korjausohjeiden haussa.
Henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen, työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija huolehtii oman työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä. Opiskelija toimii yrityksen kierrätys ja lajittelu ohjeistuksen mukaan.

Opiskelija sisäistää henkilökohtaisten suojaimien käytön työskennellessään ja ymmärtää työkyvyn ylläpitämisen tarpeellisuuden ja korjaamon olosuhteissa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa