Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Vaihteiston huolto ja korjaus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Manuaalivaihteiston purkaminen, kunnon tarkastaminen, osien mittaukset, vaihdettavien osien kunnon määrittely Opiskelija perehtyy ohjattuna manuaalivaihteiston purkamisen, osien mittaukset valmistajan ohjeen mukaan. Oppilas määrittelee vaihteiston kunnon ja korjaus tarpeen.
Automaattivaihteiston vianmääritys tekniikat ja huoltaminen Oppilas tekee ohjattuna automaattivaihteiston vianmäärityksen testeriä käyttäen sekä vaihteiston paineiden mittauksin.
Tietolähteiden käyttäminen korjausohjeiden ja vianetsintäkaavioiden hakuun Opiskelija käyttää autonvalmistajan testereitä vianhakuprosessissa ja tekee järjestelmän diagnoosin.
Oppilas hakee vaihteiston huolto, ja korjausohjeet.
Henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen, työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja työkyvyn ylläpitäminen Opiskelija sisäistää henkilökohtaisten suojaimien käytön työskennellessään ja ymmärtää työkyvyn ylläpitämisen tarpeellisuuden ja korjaamon olosuhteissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa