6.2.6 Ajoneuvojen elektroniikka 2 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään ajoneuvojen erilaisiin elektroniikkajärjestelmiin. Opiskelija tekee diaknosointia autojen sähköjärjestelmiin ja perehtyy niiden toimintaan eriajotilanteissa. Vianmäärityksen loogista etenemistä testauksilla ja mittauksilla.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • käyttää erilaisia testauslaitteita
  • ymmärtää vianmääritystekniikan
  • tehdä vikadiaknoosin ja korjauksen
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi, jaksot 1-4.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan teoria- , työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimalla sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti