Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Ajoneuvon elektroniikka

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ajoneuvojen elektroniikka järjestelmien toiminta kokonaisuus ja vianmäärityksen logiikka. Opiskelija perehtyy ohjattuna erilaisiin autojen testerilaitteisiin ja tekee laitteiden sopeuttamista ja ohjelmistojen päivittämistä ajoneuvoon valmistajan protokollan mukaan. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- , työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Tietolähteiden käyttäminen korjausohjeiden ja vianetsintäkaavioiden hakuun Opiskelija käyttää erilaisia tietojärjestelmiä ja internet sivustoja vianhakuprosessissa.
Korjausohjeiden ja monimutkaisten kytkentäkaavioiden lukeminen Opiskelija käyttää erimerkkisten autovalmistajien korjausohjeita ja kytkentäkaavioita vianmäärityksessä. Tuntee eri standardit ja vieraankielen merkinnät
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa