6.2.7 Asennustekniikka ennen maalausta 10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään ajoneuvojen asennustekniikkaan ennen maalausta.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • ennen maalausta valita oikeat suojausvälineet ja materiaalit
  • asentaa suojauspeitteet
  • irroittaa tarvittavat osat jotta maalaus voidaan tehdä onnistuneesti
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi, jaksot 1-4.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan teoria- , työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimalla sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti