6.2.9 Pienkoneiden polttoainelaitteet 2 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään pienkoneiden erilaisiin polttoainelaitteisiin. Polttoaineen ruiskutus ja kaasuttimet.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden mukaiset tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi, jaksot 1-4.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan teoria- , työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimalla dokumentoiden sähköisesti.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti