8.1.3 Hyötyajoneuvoasentajan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma