ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO OPS 2015

Stadin ammattiopistossa opiskelija voi opiskella elintarvikealan perustutkinnosta leipomoalan osaamisalan opintoja. Elintarvikealan tutkinnon valinneet opiskelijat voivat valita tutkinnon osia soveltuvin osin myös toisista tutkinnoista. Elintarvikealan opinnot antavat opiskelijalle laaja-alaisen kuvan elintarvikealan erilaisista työtehtävistä, ja opintojen jälkeen opiskelija voi sijoittua alalle hyvin erilaisiin työtehtäviin.

Elintarvikealan opintojen aluksi tutustutaan elintarvikealaan yleisesti ja sen tarjoamiin erilaisiin työtehtäviin. Perusteiden jatkoksi opiskelijan osaaminen leipomoalalta syvenee ja hän voi omilla valinnoillaan suunnata osaamistaan haluamaansa suuntaan.

Stadin ammattiopistossa elintarvikealan opiskelijoilla on mahdollisuus opintojen aikana toteutettaviin kansainvälisyysvaihtoihin, joissa osa opinnoista suoritetaan ulkomaisessa oppilaitoksessa ja tunnustetaan osaamiseksi Suomessa. Opiskelija voi myös hankkia lisää osaamista osallistumalla kilpailuvalmennukseen tai perustamalla oman popup yrityksen opintojen aikana.

Stadin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa koskee kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja. Se ohjaa kaikkea Stadin ammattiopistossa tapahtuvaa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaa.

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma on kaikille koulutusaloille ja tutkinnoille yhteinen. Se kuvaa arvioinnin ja näyttöjen toteuttamisen periaatteet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Stadin ammattiopiston kaikkien opetussuunnitelmien etusivu