3.3.3 Urheilijapolku

Urheilijapolku tarjoaa huipulle tähtääville säännöllisesti harjoitteleville nuorille mahdollisuuden osallistua Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian piirissä olevien lajien harjoitusryhmiin. Stadin ammattiopisto on jäsenenä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa eli Urheassa. Urheilijapolulle hyväksytään opiskelijat Urhean oppilaitosten yhteisen kriteeristön perusteella. Urheilijapolulle haluavan tulee täyttää yhteishaun yhteydessä hakulomake, joka lähetetään lajiliitoille pisteytystä varten. Pisteitä annetaan maajoukkue-, SM- ja tietyistä sarjatasoista.

Opiskelija, joka on hyväksytty urheilupolulle, voi valita ammatilliseen tutkintoonsa pakollisen liikunnan lisäksi valinnaisia liikuntaopintoja 35 osp:

Yhteisissä tutkinnon osissa 10 osp:

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto valinnaisia osaamistavoitteita 10 osp

Vapaasti valittavissa tutkinnon osissa 10 osp:

10 osp Huippu-urheiluun valmentautuminen (yhteisten tutkinnon osien työkyvyn ylläpidon, liikunnan ja terveystiedon valinnainen osa-alue)

Ammatillinen vapaasti valittava tutkinnon osa 15 osp:

15 osp ”Ammatillinen huippu-urheiluun valmentautuminen” (yhteisten tutkinnon osien työkyvyn ylläpidon, liikunnan ja terveystiedon valinnainen osa-alue)

Huippu-urheilun ja opiskelun yhdistäminen edellyttää opiskelijalta ahkeruutta ja itsenäistä otetta, koska urheilusta johtuvat poissaolot vaativat omatoimista aktiivisuutta osaamisen kartuttamiseksi.