3.3.4 Yrittäjyyspolku

Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy yrittäjyysopintoja, mikä ohjaa opiskelijaa yrittäjämäiseen toimintatapaan. Yrittäjyys on ensisijaisesti yksilön ominaisuus ja asenne, joka ilmenee toiminnassa vastuullisuutena, oma-aloitteisuutena, rohkeutena, kekseliäisyytenä ja luovuutena. Yrittäjyyspolulla opiskelija voi kehittää näitä työelämän arvostamia taitoja.

Yrittäjyyspolulla opiskelija valitsee tutkintoonsa sellaisia tutkinnon osia ja oppimismenetelmiä, jotka tukevat ja kehittävät hänen työelämäosaamistaan sekä yrittäjyysvalmiuksiaan.

Näitä opintoja ovat esimerkiksi:

Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yrittäjyysopintoja voi valita myös yhteisten opintojen yrittäjyys ja yritystoiminta-osa-alueen valinnaisissa osaamistavoitteissa.

Yrittäjyysopinnot tarjoavat käytännön kokemuksen yrittäjyydestä ja valmiuksia arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä sekä tuotteistaa omia ideoita ja osaamista. Stadin ammattiopistossa käytetään Nuori Yrittäjyys -ohjelman menetelmiä ja tehdään yhteistyötä Helmi Liiketalousopiston kanssa.