Pakolliset osaamistavoitteet 513

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, PAKOLLISET (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija opettelee elintarvikealan keskeisimpiä käsitteitä. Hän harjoittelee suomen- ja ruotsinkielisten tekstien tulkitsemista sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija opettelee ja käyttää kohteliasta asiakaspalvelukieltä alan toimintaympäristöissä.
Kielet ja kulttuuri Opiskelija keskustelee opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan työssaoppimisen yhteydessä ruotsin kielen merkityksestä elintarvikealan työtehtävissä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija osoittaa oppimistaan monipuolisesti erilaisten sanastotehtävien, suullisten harjoitusten ja tekstikäännösharjoitusten avulla. Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään ruotsin kielen merkityksen oman alan työtehtävissä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa toisella kotimaisella kielellä.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia ja kirjallisia valmiuksia toimia elintarvikealan työtehtävissä toisella kotimaisella kielellä suullisten ja kirjallisten harjoitusten perusteella.

Opettaja arvioi opiskelijan sanaston hallintaa, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoja sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuutta.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa