5.1.5 Tutkinnon osan arviointi

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Jokaisessa suoritetussa tutkinnon osan pakollisessa ja valinnaisessa osa-alueessa osaaminen arvioidaan erikseen asteikolla 1-3

OPH:n tutkinnon perusteiden osaamistavoitteiden mukaisesti.

Arviointi perustuu opiskelijan osaamiseen tutkinnon perusteissa esitettyjen arviointikriteerien mukaisesti. Jos valinnaisista opinnoista on laadittu Stadin ammattiopistossa tutkinnon perusteista poikkeavia valinnaisia opintoja, osaamisen arviointi perustuu näihin osa-alueisiin laadittuihin arviointitaulukoihin.

Tutkinnon osan kokonaisarviointi perustuu osa-alueiden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan tutkinnon osan jokaisen osa-alueen arvioitu osaaminen. Arviointi painottuu osaamispistemäärän mukaan. Kokonaisuus voi rakentua tuntitehtävistä, suullisista harjoituksista, portfolioprojekteista, oppilaiden valmistamista esitelmistä, verkkotyöskentelystä jne. opettajan valintojen mukaan.

Kokonaisarvioinnista päättävät eri osa-alueiden opettajat yhdessä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoaan. Tutkinnon osan opintojen osaamista tunnustetaan jossain muussa toisen asteen oppilaitoksessa aikaisemmin suoritetuista opinnoista. Osaamisen tunnustamisessa opiskelijan osaamista verrataan Stadin ammattiopiston opetussuunnitelmissa kirjattuihin osaamistavoitteisiin. Osaamisen tunnustaa tutkinnon osan osa-alueen opettaja. Lukion kursseista osaamista tunnustetaan seuraavasti:

Äidinkieli
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5), Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkieli, suomi -osa-alueen pakollisia ja valinnaisia osaamistavoitteita.

Toinen kotimainen kieli, ruotsi
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) tai Koulu ja vapaa-aika (RUB1) vastaa tavoitteiltaan Toinen kotimainen kieli, ruotsi -osa-alueen pakollisia ja valinnaisia osaamistavoitteita.

Vieras kieli, A-kieli, englanti
Osaamisen tunnustamisessa lukion A-kielen kurssit Nuori ja hänen maailmansa ja Opiskelu ja työ vastaavat tavoitteiltaan Vieras kieli, A-kieli -osa-alueen pakollisia ja valinnaisia osaamistavoitteita.

Muuta tietoa Tutkinnon osan valinnaisia opintoja on mahdollista sijoittaa Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osaan (3.4). Tällöin osa-alueet arvioidaan Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan paikalle.