Valinnaiset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN, VALINNAINEN (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ammattialakohtaisten tietojärjestelmäsovelluksien hyödyntäminen Opiskelija viimeistelee tutkinnon osan toiminnallisten kokonaisuuksien aikana tekemiään portfoliopäivityksiä ja tekee näin tutkinnonosan aikana oppimansa asiat näkyväksi. Opiskelija hyödyntää sähköistä ja digitaalista mediaa työskentelyssään. Opiskelija tekee tutkinnon osan itsearvioinnin. Opiskelija alustaa seuraavan tutkinnon osan portfolion.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan esim. portfolioon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan esim. portfolioon.
Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Opettaja arvioi tieto- ja viestintätekniikan osaamista opiskelijan toiminnan ja tehtävien perusteella.

Muuta tietoa