Pakolliset osaamistavoitteet – yrittäjyys

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, PAKOLLISET (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arvioiminen Opiskelija arvioi omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan ryhtyä elintarvikealan yrittäjäksi.
Oman liikeidean ja sen kehittämismahdollisuuksien ideoiminen Opiskelija selvittää ja ideoi yritystoimintaansa liittyviä mahdollisuuksia, yritysmuotoja, keskeisiä palveluja ja tuotteita. Opiskelija perustaa pienryhmässä harjoitus- tai virtuaaliyrityksen oppien yrityksen perustamisen rutiinit. Opiskelija ideoi yritykselle työryhmässä liikeidean, laatii liiketoimintasuunnitelman ja markkinointimateriaalin sekä selvittää mahdolliset riskit, rahoituslähteet, tuotot ja kustannukset.
Elintarvikealan ammatillisten verkostojen selvittäminen Opiskelija oppii jäsentämään elintarvikealan osa-alueet sekä tuntemaan alan toimintaympäristöt ja ammatilliset verkostot, tunnistamaan kannattavan liiketoiminnan periaatteet ja arvioimaan oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Arviointi tapahtuu työryhmän harjoitus- tai virtuaaliyrityksen työskentelyn perusteella. Oppimisessa arvioidaan erityisesti opiskelijan ideointikykyä, innovatiivisuutta, kykyä toimia ryhmässä, vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä, tehokkuutta, tuottavuutta ja oma-aloitteellisuutta.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa harjoitus- tai virtuaaliyritystoiminnassa.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa