Valinnaiset osaamistavoitteet KV-polku

KULTTUURIEN TUNTEMUS (3 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Opiskelija osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua.
Kulttuurinen monimuotoisuus Opiskelija osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta omalla alallaan. Hän osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan omalla alallaan. Opiskelija osaa välittää oman alan historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailla niitä muiden kulttuurien piirteisiin.Opiskelija osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa pohtimaan ja dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan.
Opettaja arvioi opiskelijan toimintaa antaen palautetta tuntiharjoitteista sekä oppimistehtävistä. Verkko-oppimisympäristöä käytetään hyödyksi ohjauksessa ja oppimisen arvioinnissa.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan oppimistehtävät palautekeskustelussa opiskelijan kanssa.

OPH ePerusteet osaamisen arviointi

Muuta tietoa

5.4.6 Tutkinnon osan arviointi Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen