Valinnaiset osaamistavoitteet -ymp

YMPÄRISTÖOSAAMINEN (3 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ympäristölainsäädäntö Opiskelija osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia oman alan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
Elinkaariajattelu Opiskelija hallitsee elintarvikealan kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren. Hän osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen sekä sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla. Opiskelija osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä.
Lajittelu ja kierrättäminen Opiskelija osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet elintarvikealalla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan.

Opettaja arvioi opiskelijan toimintaa antaen palautetta tuntiharjoitteista sekä oppimistehtävistä. Verkko-oppimisympäristöä käytetään hyödyksi ohjauksessa ja oppimisen arvioinnissa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan oppimistehtävät palautekeskustelussa opiskelijan kanssa.

OPH ePerusteet osaamisen arviointi

Muuta tietoa