6.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja

Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot:
Vapaasti valittaviin opintoihin voi kuulua jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja.

(Kaikkiin tutkintoihin tulee samankaltaiset jatko-opintovalmennuspaketit.)

(linkit yhteisiin valinnaisiin, joiden valinnaisia osa-alueita ne ovat)

Yhteisöllistä toimintaa tukevat opinnot:

 

Kuvaillaan tuutoritoiminta yms.

 

(linkit yhteiskuntataitojen osa-alueeseen, jonka valinnaisia osa-alueita nämä ovat)

Ammatillista kehittymistä tukevat opinnot:

Luettelo ammatillista kehittymistä tukevista tutkinnon osista ja linkit