HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPS 2015

Hammaslaboratoriotoiminta on osa yhteiskunnan terveydenhuoltojärjestelmää. Suun terveydenhuolto jakautuu kliiniseen vastaanotolla tapahtuvaan hoitotyöhön ja tekniseen hammaslaboratoriotoimintaan.

Hammaslaborantiksi opiskelu Stadin ammattiopistossa valmistaa potilasasiakkaan välilliseen hoitamiseen, jossa korostuvat tekninen käsityö ja käden hienomotoriset taidot. Hammastekninen käsityö pitää sisällään erilaisten yksilöllisten suuhun sijoitettavien lääkinnällisten laitteiden esimerkiksi hammasproteesien valmistamisen. Hammaslaborantti opiskelija valmistaa työsuunnitelman mukaisia lääkinnällisiä laitteita..

Alan käytännön työprosesseissa ja -menetelmissä yhdistyvät terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen, kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat, perinteinen käsityö ja fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuva teknologian hallinta. Hammaslaborantti tarvitsee työssään myös hyvää kielitaitoa ja tietotekniikan taitoja, jotta hän voi toimia luontevasti terveydenhoidon palvelujärjestelmässä.

Tulevaisuudessa alan ammattitaitovaatimuksiin vaikuttaa kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden lisääntyminen EU:n yhteisillä työmarkkinoilla. Opiskelija seuraa kansallista ja kansainvälistä hammastekniikan kehitystä oman ammattitaitonsa kehittymiseksi.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Ammatillisten tutkinnon osien monipuolinen valinnaisuus antaa hammaslaborantille mahdollisuuden syventää ammatillista osaamista mm. siten, että hän osaa myös kuntouttaa työn tilauksen ja vaatimusten mukaisesti potilasasiakkaan hampaatonta suuta proteettisilla erityisratkaisuilla tai valmistaa erilaisia kruunuproteeseja tai oikomiskojeita tai valmistaa metallirunkoisia osaproteeseja potilasasiakkaan vajaaseen hampaistoon. Hammaslaborantti voi halutessaan myös laajentaa osaamistaan sisällyttämällä tutkintoonsa esimerkiksi osan tai osia muista ammatillista tutkinnoista tai muista valinnaisista tutkinnon osista.

Stadin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa koskee kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja. Se ohjaa kaikkea Stadin ammattiopistossa tapahtuvaa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaa.

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma on kaikille koulutusaloille ja tutkinnoille yhteinen. Se kuvaa arvioinnin ja näyttöjen toteuttamisen periaatteet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Stadin ammattiopiston kaikkien opetussuunnitelmien etusivu