1.1 Ammattialan kuvaus

Hammaslaboratoriotoiminta on osa yhteiskunnan terveydenhuoltojärjestelmää. Suun terveydenhuolto jakautuu kliiniseen vastaanotolla tapahtuvaan hoitotyöhön ja tekniseen hammaslaboratoriotoimintaan.

Hammastekniikan ammattilainen, hammaslaborantti, työskentelee yleensä suun terveydenhuollossa joko yksityisen työnantajan tai julkisen sektorin palveluksessa. Yleisimmin hammaslaborantti työskentelee yksityisen työnantajan palveluksessa hammaslaboratoriossa moniammatillisessa ja -kulttuurisessa työyhteisössä. Hammaslaborantti voi työskennellä myös myynti- ja konsultointitehtävissä esimerkiksi hammastarvikeliikkeissä. Hammaslaborantti voi toimia myös yrittäjänä alaa koskevien säädösten mukaisesti.

Työ hammaslaboratoriossa on potilasasiakkaan välillistä hoitamista, jossa korostuvat tekninen käsityö ja käden hienomotoriset taidot. Hammastekninen käsityö pitää sisällään erilaisten yksilöllisten suuhun sijoitettavien lääkinnällisten laitteiden valmistamisen. Hammaslaborantti valmistaa hammaslääkärin, erikoishammasteknikon, hammasteknikon ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön työsuunnitelman ja tilauksen mukaisia lääkinnällisiä laitteita.

Alan käytännön työprosesseissa ja -menetelmissä yhdistyvät terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen, kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat, perinteinen käsityö ja fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuva teknologian hallinta. Hammaslaborantti tarvitsee työssään myös hyvää kielitaitoa ja tietotekniikan taitoja, jotta hän voi toimia luontevasti terveydenhoidon palvelujärjestelmässä.

Stadin ammattiopisto on ainoa hammaslaboranttien kouluttaja Suomessa. Hammaslaboranttien työpaikat sijaitsevat Suomessa ympäri maata, mutta työpaikat painottuvat Helsingin seudulle suuren asukasmäärän vuoksi. Stadin ammattiopiston hammaslaborantin koulutus palvelee alan toimijoita pääkaupunkiseudulla ja tuottaa heille osaavia työntekijöitä. Pääkaupunkiseutu tarjoaa hammaslaboranteille monipuolisen työkentän, joka vaatii vahvan perustan ammattitaidon kehittymiselle, osaamisen jatkuvaa päivittämistä ja kykyä markkinoida omaa osaamista työnantajille.

Tulevaisuudessa alan ammattitaitovaatimuksiin vaikuttaa kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden lisääntyminen EU:n yhteisillä työmarkkinoilla. Hammaslaborantilta edellytetään, että hän seuraa sekä kansallista että kansainvälistä hammastekniikan kehitystä oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Hammasteknisten tuotteiden lisääntyvät laatuvaatimukset ja hammasteknisten menetelmien ja materiaalien kehittyminen ovat osa kansainvälistä hammaslääketieteen kehitystä.