1.2 Ammattialan arvoperusta

Yleinen hyvinvointi, esteettisten ja eettisten arvojen painottuminen suun hoidossa ja väestön ikääntyminen lisäävät hammasteknisten palveluiden kysyntää. Hammaslaborantin työn tavoitteena on kuntouttaa potilasasiakkaan purentaelimen toimintaa ja palauttaa suun ja kasvojen luonnollinen ja esteettinen ulkonäkö. Purentaelimen kuntouttamisen tavoitteena on hyväkuntoinen ja omatoiminen ihminen, joka voi ja haluaa elää itsenäistä, sosiaalista ja toimeliasta elämää. Suuhun sijoitettavilla kuntouttavilla laitteilla ja proteettisella kuntoutuksella edistetään näiden tekijöiden toteutumista.

Hammaslaborantti edistää myös omalla toiminnallaan yhteiskunnan yleistä hyvinvointia. Hän toimii turvallisesti ja vastuullisesti sekä ylläpitää toiminta- ja työkykyään. Lisäksi hän ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja.

Hammasteknisen alan arvot ovat potilasasiakkaan kunnioittaminen, luottamuksellisuus ja asiakaslähtöinen toiminta. Ammattieettisesti vastuullinen ja menestyksellinen alalla toimiminen edellyttää moniammatillista ja monikulttuurista yhteistyötä sekä omaehtoista ja tavoitteellista sisäistä yrittäjyyttä.