Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

IDEAALIOKLUUSIOSTA POIKKEAVIEN KOKOPROTEESIEN MALLINTAMINEN JA VALMISTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Angle II/1, II/2 ja III luokkien mukainen asettelu Opiskelija valmistaa hammasteknisessä työympäristössä kokoproteesin hammasasettelun ideaaliokkluusiosta poikkeaviin hampaattomiin suihin.

Opiskelija harjaannuttaa taitojaan valmistaen hammasteknisessä työympäristössä kokoproteesin hammasasettelun ideaaliokkluusiosta poikkeaviin hampaattomiin suihin ja muotoilee proteesin alan biometristen ja esteettisten periaatteiden ja muiden ulkonäköön vaikuttavien yksilöllisten tekijöiden mukaisesti.

Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija tekee kokoproteesin valmiiksi tarvittavia teknisiä menetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä suojavälineitä käyttäen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee hampaattomassa ja ideaaliokkluusiosta poikkeavissa leuoissa ilmeneviä muutoksia ja perustelee proteettisen hoidon tarpeen.

Opettaja ohjaa kokoproteesien valmistamista lähiopetustunneilla.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija saa toiminnastaan kirjallista tai suullista palautetta ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti saaden jatkuvaa palautetta muilta ryhmän opiskelijoilta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

ESTEETTISEN KOKOPROTEESIEN MALLINTAMINEN JA VALMISTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yksilöllinen ja esteettinen kokoproteesin valmistaminen ja hampaiden karakterisointi
yksilöllisiksi
Opiskelija valmistaa hammasteknisessä työympäristössä kokoproteesin yksilöllisen hammasasettelun.

Opiskelija harjaannuttaa taitojaan valmistaen hammasteknisessä työympäristössä kokoproteesin ja muotoilee sen alan biometristen ja esteettisten periaatteiden ja muiden ulkonäköön vaikuttavien yksilöllisten tekijöiden mukaisesti.

Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija tekee kokoproteesin valmiiksi tarvittavia teknisiä menetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä suojavälineitä käyttäen ja karakterisoi proteesihampaita ulkonäköön vaikuttavien yksilöllisten tekijöiden mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee hampaattomassa ja ideaaliokkluusiosta poikkeavissa leuoissa ilmeneviä muutoksia ja perustelee yksilöllisen ja esteettisen proteettisen hoidon tarpeen.

Opettaja ohjaa esteettisten kokoproteesien valmistamista lähiopetustunneilla.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija saa toiminnastaan kirjallista tai suullista palautetta ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti saaden jatkuvaa palautetta muilta ryhmän opiskelijoilta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

ERIKOISKIINNIKKEILLÄ KIINNITETTÄVIEN KOKOPROTEESIEN MALLINTAMINEN JA VALMISTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Erikoiskiinnikkeillä kiinnitettävän kokoproteesin valmistaminen Opiskelija valmistaa hammasteknisessä työympäristössä kiinnitettävän kokoproteesin kipsimallin ja asettelua edeltävät työvaiheet.

Harjaantumisvaiheessa opiskelija tekee hammasasettelun erikoiskiinnikkeet huomioiden ja muotoilee proteesin alan biometristen ja esteettisten periaatteiden ja muiden ulkonäköön vaikuttavien yksilöllisten tekijöiden mukaisesti.

Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija tekee kiinnitettävän kokoproteesin valmiiksi tarvittavia teknisiä menetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä suojavälineitä käyttäen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee hampaattomassa ja ideaaliokkluusiosta poikkeavissa leuoissa ilmeneviä muutoksia ja perustelee kiinnitettävän kokoproteettisen hoidon tarpeen.

Opettaja ohjaa kiinnitettävän kokoproteesien valmistamista lähiopetustunneilla.

Opiskelija esittelee työnsä opettajalle ja muille opiskelijoille sekä arvioi, toteutuiko työ ohjeiden ja suunnitelman mukaisesti saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan eTaitoon, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelija saa toiminnastaan kirjallista tai suullista palautetta ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti saaden jatkuvaa palautetta muilta ryhmän opiskelijoilta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Mikäli kokoproteesit ovat laadultaan ja viimeistelyltään potilastöiksi kelpaavat, voi opiskelijan ohjata ammatti osaamisen näyttöön.

Muuta tietoa Sisältää työssäoppimista