Tutkinnon osan arviointi

KRUUNUPROTEESIN VALMISTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kruunuproteesin valmistamisen osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Näytössä opiskelija noudattaa työpaikalla ja työlähetteessä annettuja ohjeita, joiden perusteella opiskelija toimii seuraavasti:

Näytössä opiskelija valmistaa kruunuprotetiikassa tarvittavat kipsimallit/työmallit kruunuproteesia/-proteeseja varten, tekee kipsimalleille/työmalleille tarvittavat valmistelutyöt ja kiinnittää valmistamansa kipsimallit/työmallit artikulaattoriin.

Mikäli työpaikka soveltuu laitteistoltaan työprosessin jatkamiseen, opiskelija jatkaa työprosessia suunnittelemalla, valmistamalla ja viimeistelemällä kruunuproteesin/-proteesit. Mikäli työpaikka ei sovellu laitteistoltaan työprosessin jatkamiseen, niin tietyt osat voidaan näyttää oppilaitosympäristössä.

Työprosessissa opiskelija käyttää tarvittavia suojavälineitä ja tulkitsee toisella ruotsin tai englannin kielellä olevia työohjeita, kuten esimerkiksi näyttötyöskentelyyn liittyvien materiaalien käyttöohjeita.

Opiskelija ottaa huomioon toiminnassaan tulityöhön liittyviä turvallisuus- ja terveysnäkökulmia työyhteisössä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.

Opiskelijan hankkima hammastekniikan osaaminen tunnistetaan ja ohjataan nopeutetusti ammattiosaamisen näyttöön. Opiskelijan osaaminen tunnustetaan ammattiosaamisen näytössä.

Muuta tietoa