Tutkinnon osan arviointi

PURENNAN KUNTOUTUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa purennan kuntoutuksen ammattiosaamisen näytössä.

OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Näytössä opiskelija valmistaa purentaelimen toimintaa kuntouttavan purentakiskon.

Opiskelija vastaanottaa purentakiskon työsuunnitelman, tilauksen tai muun vastaavan ohjeistuksen ja suunnittelee näyttötyön tilauksen ja vaatimusten mukaisesti hyödyntäen kielitaitoaan työohjeiden tulkitsemisessa.

Opiskelija puhdistaa, päivittäishuoltaa ja käyttää näyttötyössä tarvittavia välineitä, laitteita ja työtiloja sekä tunnistaa ja suojautuu vaaroilta sekä terveyshaitoilta ohjeistuksen ja työn vaatimusten mukaisesti.

Opiskelija valmistaa näyttötyönä purentakiskon ohjeistuksen mukaisesti. Hän käyttää tarvittavia materiaaleja ohjeiden, kestävän kehityksen sekä tarkoituksen mukaisesti.

Tavoitteita vastaavia työsuorituksia voidaan valmistaa myös useita, joista opiskelija valitsee omasta mielestään onnistuneimman työsuorituksen arvioitavaksi työksi.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.

Opiskelijan hankkima hammastekniikan osaaminen tunnistetaan ja ohjataan nopeutetusti ammattiosaamisen näyttöön. Opiskelijan osaaminen tunnustetaan ammattiosaamisen näytössä.

Muuta tietoa