Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

KOKOPROTEESIN VALMISTAMISEN PERUSTEET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työmallien valmistaminen

Artikulaattorin käyttö

Opiskelija tekee mallintamisprosessit ja kiinnittää työmallit artikulaattoriin kaavioon tehtyjen viitteiden ja merkintöjen mukaisesti.
Kokoproteesin hammasasettelu ja alveoliosien proteettinen korvaaminen Opiskelija valmistaa hammasteknisessä työympäristössä kokoproteesin asettelun (esimerkiksi tasoasettelun) ja valmistaa työn vahavaiheeseen potilasasiakkaalle sovitusta varten käyttäen tarvittavia teknisiä menetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä suojavälineitä.
Akryloinnin perusteet (esimerkiksi muottitekniikka)

Kokoproteesin viimeistely

Opiskelija harjaannuttaa taitojaan valmistaen hammasteknisessä työympäristössä yhden leuan kokoproteesin valmiiksi tarvittavia teknisiä menetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä suojavälineitä käyttäen.
Korjauksien ja muutostöiden perusteet Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija tekee erilaisia korjauksia ja muutostöitä käyttäen työn vaatimia materiaaleja, työvälineitä ja työmenetelmiä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee hampaattomassa leuassa ilmeneviä muutoksia ja perustelee proteettisen hoidon tarpeen.

Opettaja ohjaa kokoproteesin valmistamista lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Muuta tietoa

KOKOPROTEESIEN VALMISTAMINEN IDEAALIOKKLUUSIOSUHTEESEEN HAMPAAMATTOMAAN SUUHUN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kokoproteesien hammasasettelu ideaaliokkluusioon hammasteknisen alan vaatimusten mukaisesti Opiskelija valmistaa hammasteknisessä työympäristössä kokoproteesit ideaaliokkluusiosuhteeseen hampaattomaan suuhun ja valmistaa ne käyttövalmiiksi tarvittavia teknisiä menetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä suojavälineitä käyttäen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee hampaattomassa suussa ilmeneviä muutoksia ja perustelee proteettisen hoidon tarpeen.

Opettaja ohjaa kokoproteesien valmistamista lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttää opiskelijoiden kesken vertaisarviointia ja itsearviointia oppimisen arviointimenetelmänä.

Mikäli kokoproteesit ovat laadultaan ja viimeistelyltään potilastöiksi kelpaavat, voi opiskelijan ohjata ammatti osaamisen näyttöön.

Muuta tietoa Pitää sisällään työssäoppimista