1.1 Hiusalan kuvaus

Parturi-kampaajan, hiusalan ammattilaisen, työ on yksilöllistä asiakkaan palvelua, jossa korostuvat tärkeät avaintaidot kuten asiakaspalvelu-, vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot, käden taidot ja esteettinen näkemys. Parturi-kampaaja leikkaa hiuksia ja tekee partakäsittelyjä, hoitaa hiuksia ja hiuspohjaa, värjää hiuksia ja partaa sekä tekee erilaisia permanenttikäsittelyjä. Parturi-kampaaja seuraa hiusalan muotia, ohjaa asiakasta yksilöllisen tyylin löytämisessä, mikä ilmenee asiakkaan kokonaisolemuksen hyvinvointina ja hyvänolon tunteena. Hän tekee kampauksia ja ehostuksia sekä opastaa asiakasta hiusten ja hiuspohjan hoitamisessa ja kosmeettisten tuotteiden käytössä. Lisäksi hän myy erilaisia kosmeettisia tuotteita sekä hiusten kotihoitoon liittyviä välineitä. Pääkaupunkiseudulla parturi-kampaamoissa on myös erikoisosaamista, jolla on tavoitteena erottua kilpailijoista, esimerkkinä parturipalveluihin erikoistuneet parturiketjut tai kampaamokaupat.

Parturi-kampaaja työskentelee joko toisen palveluksessa tai jossakin työuransa vaiheessa valitsee itsenäisenä yrittäjänä toimimisen. Suurin osa hiusalan yrityksistä on pienyrityksiä. Suurimmissa kasvukeskuksissa on toiminnallisia edellytyksiä suurempiin yrityskokoihin ja parturi-kampaamoketjuihin. Edellä mainituista syistä johtuen alalla korostuvat erityisesti yrittäjyystaidot ja sisäinen yrittäjyys. Suuremmissa yrityksissä parturi-kampaaja voi työskennellä liikkeestä vastaavan tehtävissä. Pääkaupunkiseudulla opiskelijalle tarjoutuu usein heti valmistuttuaan mahdollisuus sopimusyrittäjänä toimimiseen.

Tulevaisuudessa erilaiset yrittäjäyhteisöt ja moniammatilliset verkostot lisääntyvät, ja niissä hyödynnetään ja täydennetään useiden ammattialojen osaamista. Yhteistyökumppaneina hiusalan yrityksellä voi olla tällöin mm. kauneuden, terveyden, hyvinvoinnin, tyylin ja muodin aloilla toimivia yrittäjiä. Parturi-kampaaja voi toimia myös erilaisissa myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä sekä teatteri- ja media-alan palveluksessa. Erityisesti pääkaupunkiseudulla parturi-kampaajalla tarjoutuu mahdollisuuksia työskennellä kosmetiikan myynnissä alan maahantuojien palveluksessa, tavarataloissa tai kampaamokaupoissa ja työmahdollisuuksia tarjoavat myös teatterit, elokuvaprojektit tai media.

Parturi-kampaajana toimiminen edellyttää tervettä itsetuntoa, innovatiivisuutta, oman elämän hallintaa ja sisäistettyä ammattietiikkaa. Parturi-kampaaja on palvelu- ja yhteistyöhenkinen, rehellinen ja luotettava, kehityskykyinen, luova ja oma-aloitteinen. Säilyttääkseen työkykynsä mahdollisimman pitkään parturi-kampaajan tulee kiinnittää huomiota työympäristön terveyttä vaarantaviin tekijöihin, ergonomiaan sekä terveisiin elämäntapoihin. Työhyvinvointiin vaikuttavat lisäksi työolot, työaikajärjestelyt, työyhteisön vuorovaikutus sekä ammattilaisten henkinen ja sosiaalinen yhteisöllisyys. Pääkaupunkiseudulla parturi-kampaamot ovat auki suuremmissa kauppakeskuksissa pitkälle iltaan myös lauantaisin sekä sunnuntaisin. Työntekijöiltä edellytetään joustavuutta työajoissa. Pääkaupunkiseudulla parturi-kampaaja työskentelee yhä monikulttuurisemmassa työympäristössä. Helsingissä parturi-kampaaja voi palvella myös kansainvälisiä turisteja ja liike-elämän asiakkaita. Asiakaspalvelussa käytetään toisen kotimaisen kielen lisäksi englannin kieltä.