2.1 Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS

Hiusalan perustutkinnossa opiskelija voi suorittaa opinnot peruspolulla tai erilaisilla yksilöllisillä poluilla. Peruspolku on yleisin suoritustapa ja pääosa opiskelijoista etenee opinnoissaan sen mukaan. Hiusalalla peruspolkumalleja on kaksi. A-mallissa opinnot aloitetaan Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt tutkinnon osalla ja B-mallissa Kampaukset ja ehostus tutkinnon osalla. Lisäksi ylioppilaspohjaiset etenevät oman mallin mukaisesti. Opinnot etenevät tutkinnon osittain opiskellen. Opintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia opintoja yhteisissä ja ammatillisissa tutkinnon osissa sekä vapaasti valittavissa opinnoissa.

Opiskelija voi muunnella yksilöllisten tarpeiden mukaan peruspolun opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) kautta kaikissa opintojensa vaiheissa. Opiskelijalle laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on opiskelijan kehittymissuunnitelma, joka pohjautuu opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin eli opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. HOPS:aa päivitetään koko koulutuksen ajan. Yksilöllisten polkujen muodostumista esitellään luvussa 3.9 Yksilölliset polut.