2.3 Yrittäjyysosaaminen

Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy yrittäjyysopintoja, mikä ohjaa opiskelijaa yrittäjämäiseen toimintatapaan. Yrittäjyys on ensisijaisesti yksilön ominaisuus ja
asenne, joka ilmenee toiminnassa vastuullisuutena, oma-aloitteisuutena, rohkeutena, kekseliäisyytenä ja luovuutena. Näiden ominaisuuksien kehittymistä tuetaan erilaisilla opetusmenetelmillä ja oppimisympäristöllä koko opintojen ajan. Hiusalan opiskelijan yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työn tekemiseen. Hän osoittaa ahkeruutta ja sinnikkyyttä harjoitellessaan taitoja. Hiusalalla yrittäjämäinen toimintatapa kuuluu jokaiselle parturi-kampaajalle, toimitaanpa yrityksen työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä. Parturi-kampaaja edistää toiminnallaan työpaikkansa tai yrityksensä kannattavuutta. Hän tavoittelee toiminnassaan laadullisesti parasta mahdollista tulosta ja kehittää omaa työtään.