2.2 Työssäoppiminen

Osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan oppilaitoksen ulkopuolella. Osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan työelämässä oppilaitoksen ulkopuolella. Työssäoppiminen tarkoittaa työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osp työssäoppimista. Työssäoppimisjakson sijainti vaihtelee hiusalalla valitun opiskelupolun mukaan. Sen sijainnin voi tarkistaa peruspolkujen ajoituskaavioista luku 3.2.

Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Työssäoppimispaikka etsitään ensisijaisesti itsenäisesti. Työnhaku ja oman osaamisen markkinointi on osa työssäoppimiseen liittyvää osaamista. Työssäoppimisen ohjaaja antaa tähän tehtävään tukea.

Työssäoppimisessa opiskelija toimii työelämän toimintatapojen ja vaatimusten mukaisesti. Työajat sovitaan yrityksen aukioloaikojen ja työvuorojärjestelyiden mukaisesti. Parturi-kampaamoiden aukioloajat poikkeavat oppilaitoksen työpäivistä. Ne ovat avoinna usein pitkälle iltaan myös viikonloppuisin. Työssäoppimisen aikana opitaan uutta, vahvistetaan oppilaitoksessa opetettuja taitoja, opitaan liiketyömäisiä työtapoja ja kehitetään työskentelynopeutta. Hiusalalla taitojen oppiminen tapahtuu pääasiallisesti asiakaspalvelussa ja avustavissa työtehtävissä. Työssäoppimisjaksojen aikana opiskelija antaa osaamisestaan ammattiosaamisen näytön.