Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

PITKIEN HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA HOITAMINEN (1/3)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ehjä rakenne

Kasvava kerrostus

Yhdistelmärakenteet

Opiskelija leikkaa ehjän rakenteen ja kasvavan kerrostuksen malleja harjoituspäähän sekä föönaa ja viimeistelee hiukset mallin mukaan. Opiskelija harjoittelee hiustenpesua ja hoitohierontaa parityönä. Sampoon ja hoitoaineen valintaa varten opiskelija perehtyy yhteen tuotesarjaan, hiuksen rakenteeseen, laatuun ja ominaisuuksiin. Hän käyttää hiuslaseria hiuksen hoitamisessa.
Föönaus ja viimeistely

Hiusten pesu ja hoito

Hiuksen rakenne, kasvu ja kunto

Opiskelija harjaannuttaa taitojaan asiakaspalvelussa. Hän suunnittelee ja toteuttaa asiakkaille leikkauskokonaisuuksia oppimillaan rakenteilla ja niiden yhdistelmillä. Hän suunnittelee ja toteuttaa soveltuvan pesun ja hoitokäsittelyn, hiusten föönauksen ja viimeistelyn.
Tuotetuntemus

Asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaus

Kielitaidon osoittaminen

Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija ottaa työn suunnittelussa huomioon asiakkaan toiveet, muoto-opin, tyylin sekä muodin ja käyttää soveltuvia työtekniikoita. Hän noudattaa käsittelyyn varattua aikaa ja työskentelee yhä itsenäisemmin.

Työskentelyn aikana opiskelija on vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja huomioi työssään saamansa palautteen. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, ohjaa heitä käsiteltyjen hiusten kotihoidossa, suosittelee ja myy kotihoitotuotteita ja suosittelee lisäpalveluita.

Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi oppimistehtäviä ja verkkotehtäviä.

Ergonomia, hygieniaosaaminen, työturvallisuus ja kestävä kehitys Työskentelyssä opiskelija noudattaa terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn periaatteita, toimii ammattieettisesti, ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa leikkaus- ja hoitotyötaidoissa sekä niissä tarvittavassa tiedonhallinnassa lähiopetustunneilla. Opetus etenee opettajan näyttämän vaiheittaisen mallin mukaan, sitten ohjattuna harjoituksena ja lopuksi itsenäisenä työn toteutuksena.

Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain oppimisen varmistavilla taitotehtävillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitotehtävistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Oppimisen varmistavat taitotehtävät:

  1. Perusrakenteen leikkaus harjoituspäähän, ammattikäsitteillä annettujen ohjeiden mukaan. Taito näytetään ennen asiakaspalvelun aloittamista.
  2. Hiustenpesu ja hoitaminen asiakkaalle. Sopivat tuotteet valitaan hiuksen ominaisuuksien perusteella. Täydentävässä tehtävässä osoitetaan hiuksen rakenteen ja ominaisuuksien hallinta. Taito näytetään ennen asiakaspalvelun aloittamista.
  3. Asiakkaalle soveltuva muotoilukokonaisuus, joka sisältää pesu-hoitokäsittelyn, leikkauksen, kuivauksen ja viimeistelyn. Opiskelijan itsenäinen suunnittelu ja toteutus. Taito näytetään opinnon päätteeksi.

Opiskelija hankkii tarvittaessa oman asiakkaan.

Opiskelijan edistymistä seurataan ja ohjataan kokoavasti, sekä itsearviointitaitoa kehitetään digitaalista portfoliota hyödyntäen.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toimimaan erilaisissa ryhmä-, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta ja työjalkineista, hänellä on oltava mukanaan opetuksessa tarvittavat työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Aiemmin opittujen taitojen ylläpitämiseksi, syventämiseksi ja työnopeuden kehittämiseksi, asiakaspalvelussa tehdään kaikkia opittuja töitä, myös muista tutkinnon osista.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

LYHYITTEN HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA HIUSPOHJAN HOITAMINEN (2/3)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Porrastettu rakenne

Tasamittainen kerrostus

Yhdistelmärakenteet

Opiskelija leikkaa porrastetun rakenteen ja tasamittaisen kerrostuksen malleja harjoituspäähän, föönaa ja viimeistelee hiukset mallin mukaan.
Föönaus ja viimeistely

Hiustenpesu ja hoito

Ihon rakenne ja kunto

Tuotetuntemus

Opiskelija harjoittelee hiustenpesua ja hoitohierontaa parityönä. Sampoon ja hoitoaineen valintaa varten opiskelija perehtyy yhteen tuotesarjaan, ihon rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Hän käyttää hiuslaseria hiuspohjan hoitamisessa.
Asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaus

Kielitaidon osoittaminen

Opiskelija harjaannuttaa taitojaan asiakaspalvelussa. Hän suunnittelee ja toteuttaa asiakkaille leikkauskokonaisuuksia oppimillaan rakenteilla ja niiden yhdistelmillä. Hän suunnittelee ja toteuttaa soveltuvan pesun, hoitokäsittelyn, hiusten föönauksen ja viimeistelyn.

Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija ottaa työn suunnittelussa huomioon asiakkaan toiveet, muoto-opin, tyylin sekä muodin ja käyttää soveltuvia työtekniikoita. Hän noudattaa käsittelyyn varattua aikaa ja työskentelee yhä itsenäisemmin.
Työskentelyn aikana opiskelija on vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja huomioi työssään saamansa palautteen. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, ohjaa heitä käsiteltyjen hiusten kotihoidossa, suosittelee ja myy kotihoitotuotteita ja suosittelee lisäpalveluita.

Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi oppimistehtäviä ja verkkotehtäviä.

Ergonomia, hygieniaosaaminen, työturvallisuus ja kestävä kehitys Työskentelyssä opiskelija noudattaa terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn periaatteita, toimii ammattieettisesti, ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa leikkaus- ja hoitotyötaidoissa sekä niissä tarvittavassa tiedonhallinnassa lähiopetustunneilla. Oppimisen ohjaus etenee vaiheittain, ensin ohjattuna harjoituksena ja lopuksi itsenäisenä työn toteutuksena.

Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija itsearvioi työtään.
Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain mm. oppimisen varmistavilla taitotehtävillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Näistä tehtävistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Oppimisen varmistavat taitotehtävät:

  1. Perusrakenteen leikkaus harjoituspäähän, ammattikäsitteillä annettujen ohjeiden mukaan. Taito näytetään ennen asiakaspalvelun aloittamista.
  2. Hiustenpesu ja hoitaminen asiakkaalle. Sopivat tuotteet valitaan painottamalla hiuspohjan ominaisuuksia. Täydentävässä tehtävässä osoitetaan ihon rakenteen ja ominaisuuksien hallinta. Taito näytetään ennen asiakaspalvelun aloittamista.
  3. Asiakkaalle soveltuva muotoilukokonaisuus, joka sisältää pesu-hoitokäsittelyn, leikkauksen, kuivauksen ja viimeistelyn. Opiskelijan itsenäinen suunnittelu ja toteutus. Taito näytetään opinnon päätteeksi.

Opiskelija hankkii tarvittaessa oman asiakkaan.

Opiskelijan edistymistä seurataan ja ohjataan kokoavasti, sekä itsearviointitaitoa kehitetään digitaalista portfoliota hyödyntäen.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toimimaan erilaisissa ryhmä-, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta ja työjalkineista, hänellä on oltava mukanaan opetuksessa tarvittavat työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Aiemmin opittujen taitojen ylläpitämiseksi, syventämiseksi ja työnopeuden kehittämiseksi, asiakaspalvelussa tehdään kaikkia opittuja töitä, myös muista tutkinnon osista.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

Parturityötekniikat ja partakäsittelyt (3/3)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Parranajo

Parranmuotoilu

Saksikampa-tekniikka

Konetyö

Föönaus ja viimeistely

Hiustenpesu ja hoito

Tuotetuntemus

Ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutus hiukseen ja hiuspohjaan

Opiskelija leikkaa parturitekniikoilla toteutettavia hiusmalleja ja parranmuotoiluja harjoituspäähän, föönaa ja viimeistelee hiukset mallin mukaan.

Hän opettelee parranajon työjärjestyksen ja ajo-otteet parityöskentelynä ja omalle asiakkaalle.
Hän pesee asiakkaan hiukset työn vaatimalla tavalla. Opiskelija käyttää hiuslaseria.

Asiakaspalvelu

Kielitaidon osoittaminen

Opiskelija harjaannuttaa taitojaan asiakaspalvelussa. Hän suunnittelee ja toteuttaa asiakkaille leikkauskokonaisuuksia oppimillaan rakenteilla ja niiden yhdistelmillä. Hän käyttää työskentelyssä saksikampa-tekniikkaa ja konetyötä. Hän föönaa ja viimeistelee hiukset. Hän ajaa ja muotoilee partaa.

Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija ottaa työn suunnittelussa huomioon asiakkaan toiveet, muoto-opin, tyylin sekä muodin ja käyttää soveltuvia työtekniikoita. Hän noudattaa käsittelyyn varattua aikaa ja työskentelee yhä itsenäisemmin.

Työskentelyn aikana opiskelija on vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja huomioi työssään saamansa palautteen. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, ohjaa heitä käsiteltyjen hiusten kotihoidossa, suosittelee ja myy kotihoitotuotteita ja suosittelee lisäpalveluita.

Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi oppimistehtäviä ja verkkotehtäviä.

Työskentelyssä opiskelija noudattaa terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn periaatteita, toimii ammattieettisesti, ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa leikkausten, parranajon ja parranmuotoilun työtaidoissa sekä niissä tarvittavassa tiedonhallinnassa lähiopetustunneilla. Oppimisen ohjaus etenee vaiheittain, ensin ohjattuna harjoituksena ja lopuksi itsenäisenä työn toteutuksena.

Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain mm. oppimisen varmistavilla taitotehtävillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Näistä tehtävistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Oppimisen varmistavat taitotehtävät:

  1. Parranmuotoilu harjoituspäähän tai asiakkaalle, ammattikäsitteillä annettujen ohjeiden mukaan. Taito näytetään ennen asiakaspalvelun aloittamista.
  2. Parranajo asiakkaalle. Painotetaan työjärjestyksen hallintaa.
  3. Hiustenleikkaus asiakkaalle parturi-tekniikoilla. Opiskelijan itsenäinen suunnittelu ja toteutus. Näytetään opinnon päätteeksi.

Opiskelija hankkii tarvittaessa oman asiakkaan.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toimimaan erilaisissa ryhmä-, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta ja työjalkineista, hänellä on oltava mukanaan opetuksessa tarvittavat työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Aiemmin opittujen taitojen ylläpitämiseksi, syventämiseksi ja työnopeuden kehittämiseksi, asiakaspalvelussa tehdään kaikkia opittuja töitä, myös muista tutkinnon osista.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.